Na co zwrócić uwagę przy podłączeniu pompy ssącej?

Przed uruchomieniem pompy ssącej należy wykonać następujące czynności:
 1. Ustawić pompę lub hydrofor na równej poziomej płaszczyźnie,
 2. w zależności od typu silnika doprowadzić odpowiednio zasilanie z uziemieniem 230V lub 400V,
 3. przygotować rurę ssącą o przekroju min. 1" [najlepiej 11/4"]. Dla pomp MHI 1800 INOXMHI 2200MHI 2200 INOX min.11/4"
 1. Ustawić pompę lub hydrofor na równej poziomej płaszczyźnie,
 2. W zależności od typu silnika doprowadzić odpowiednio zasilanie z uziemieniem 230V lub 400V,
 3. przygotować rurę ssącą o przekroju min. 1" [najlepiej 11/4"]. Dla pomp MHI 1800INOX, MHI 2200, MHI 2200INOX min.11/4"
 4. koniec rury ssącej powinien być zanurzony co najmniej 30 cm poniżej najniższego możliwego poziomu wody,
 5. w przypadku studni kręgowych założyć na koniec rury ssącej zawór zwrotny z koszem ssącym, a dla studni wierconych zawór zwrotny z filtrem siatkowym,
 6. dla pompy WZ250B [nie jest to pompa samozasysająca] zalecane jest zastosowanie dwóch zaworów zwrotnych. Jeden na końcu rury ssącej, drugi na rurze ssącej przy hydroforze. Pompa ta ma zdolność samozasysania z głębokości nie większej niż 6m,
 7. rura ssąca musi posiadać spadek w kierunku ujęcia, tak aby w żadnym jej punkcie nie występował syfon uniemożliwiający całkowite i dokładne napełnienie układu wodą,
 8. do połączeń rury ssącej i tłocznej pompy zaleca się używanie uszczelnienia teflonowego lub pakuły z pastą uszczelniającą. Połączenia w rurze ssącej muszą być wykonane szczelnie i dokładnie,
 9. do podłączenia pompy do instalacji ssącej nie należy stosować węży w oplocie stalowym ze względu na niebezpieczeństwo zakleszczenia się i zamknięcia przepływu. Węże te mają w środku gumowe wnętrze, które może się zassać. W takim przypadku pompa będzie pracować "na sucho" co doprowadzi do jej zniszczenia,
 10. pompę oraz rurę ssącą należy całkowicie napełnić wodą. W tym celu należy odkręcić korek zalewowy umieszczony na korpusie pompy i wlać wodę przez otwór.
 11. Przed uruchomieniem zakręcić korek,
 12. podłączyć pompę do instalacji wodnej i elektrycznej,
 13. pierwsze uruchomienie musi być wykonane przy wolnym wypływie wody [odkręcony kran] w celu wypompowania pęcherzy powietrza pozostałych w instalacji,
 14. jeżeli pompa po 3 minutach od włączenia nie zacznie pompować wody czynności wymienione i podkreślone wyżej należy powtórzyć (w zależności od warunków technicznych instalacji ssącej nawet kilkukrotnie),
 15. po odpowietrzeniu instalacji i zakręceniu kranu należy dokonać regulacji wyłącznika ciśnieniowego wg instrukcji znajdującej się wewnątrz obudowy wyłącznika,
 16. jeżeli pompa typu WZ nie daje się uruchomić należy sprawdzić czy wirnik pompy nie jest zablokowany. W tym celu należy włożyć wkrętak do otworu w tylnej części obudowy silnika i przekręcić wentylatorem. Jeżeli wentylator nie daje się obrócić należy odkręcić 3 śruby mocujące korpus pompy zdjąć go i oczyścić wirnik,
 17. w przypadku wadliwej instalacji ssącej elementy hydrauliczne pompy mogą ulec zniszczeniu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz