Jak podłączyć Wyłącznik BRIO SK-13?

Wyłącznik Brio SK-13 automatycznie załącza i wyłącza pompę odpowiednio w przypadku spadku ciśnienia i zatrzymania przepływu. Brio zatrzymuje pompę również jeśli wystąpi brak wody w instalacji, zabezpieczając pompę przed uszkodzeniem podczas suchobiegu. Zaleca się używanie Brio z wodą bez osadów. Gdy woda zawiera osady, konieczne jest zainstalowanie filtra przed wlotem urządzenia. Urządzenie Brio należy zamontować pomiędzy pompą a pierwszym ujęciem wody. Brio nie musi być zamontowane bezpośrednio na pompie ale musi być zamontowany na przewodzie tłocznym z pompy, tak aby kierunek przepływu wody był zgodny. Należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.
Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak podłączyć elektrycznie wyłącznik Brio do pompy ssącej.


(zdjęcie 1)
1. Wkręć wyłącznik Brio w otwór tłoczny pompy. Uszczelnij dobrze gwinty przy pomocy taśmy teflonowej lub pakuł z pastą uszczelniającą.(zdjęcie 2 )
2. Odkręć śruby mocujące pokrywę części elektrycznej wyłącznika


(zdjęcie 3)
3. Zdejmij pokrywę części elektrycznej (uważaj na uszczelkę tuż pod pokrywą)(zdjęcie 4)
4. Przełóż przewód elektryczny pompy przez otwór w wyłączniku Brio (nie zapomnij o gwintowanej wkładce z uszczelką, aby przewód został dobrze przytwierdzony, uszczelka zaś chroni przed wilgocią, która mogłaby dostać się do części elektrycznej wyłącznika).(zdjęcie 5 i 6)
5. Podłącz kolejne żyły przewodu elektrycznego do wyłącznika – zgodnie z powyższą fotografią)(zdjęcie 7)
6. Końcówkę przewodu zakończonego wtyczka do gniazda przełóż przez górny otwór w wyłączniku (nie zapomnij o gwintowanej wkładce z uszczelką, tak jak w przypadku pierwszego przewodu).
(zdjęcie 8,9)
7. Podłącz kolejne żyły przewodu zasilającego do wyłącznika – zgodnie z powyższą fotografią)(zdjęcie 10)
8. Przykręć pokrywę wyłącznika nie zapominając o uszczelce.

Urządzenie Brio nie ma możliwości regulacji ciśnienia wyłączenia, dlatego w warunkach roboczych pompa będzie się wyłączała po uzyskaniu swoich maksymalnych parametrów. Na przykład jeśli zakupiliśmy pompę o maksymalnym ciśnieniu 5,1 bar to pompa wyłączy się przy około 5 Atmosfer (zakładając że nie mamy żadnych strat z tytułu zasysania czy też tłoczenia) wtedy wyłącznik wyłączy pompę wcześniej.

Ciśnienie robocze jest fabrycznie ustawione na 1.5 bar co jest wartością optymalną dla większości zastosowań. Minimalne ciśnienie pracy można ustawić przekręcając śrubę pod pokrywą oznaczoną znakiem + i - znajduje się na górze urządzenia.

UWAGA na przewodzie ssącym musi być zamontowany zawór zwrotny. Przed uruchomieniem należy napełnić wodą rurę ssącą oraz pompę i otworzyć jeden zawór wylotowy, następnie włączyć pompę przez podłączenie Brio do gniazdka elektrycznego. Po ustabilizowaniu przepływu można zamknąć zawór wylotowy (na przykład pistolet do podlewania jeśli posiada taka funkcje). Pompa powinna samoistnie się zatrzymać. W przypadku pierwszego uruchomienia pompy przez Brio może nastąpił samo-wyłączenie pompy przed zassaniem wody. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk RESET. Jeśli pompa nie zacznie pompować przez 5 minut należy pompę zalać ponownie oraz sprawdzić szczelność rury ssącej.

Jeśli zaświeci się dioda czerwona na urządzeniu Brio przy włączonym silniku ,wskazuje to pracę na sucho. Aby ponownie uruchomić system należy wcisnąć przycisk RESET po sprawdzeniu wody w rurze ssącej.

Podobną funkcję jak wyłącznik Brio pełnią inne wyłączniki takie jak: SKD, PC-10, PC-15, PC-16 oraz wyjątkowy CP-95.

1 komentarz :