Którą pompę ssącą wybrać? [FILM]

Bardzo częstym zagadnieniem, które wraca w rozmowach z klientami jak bumerang jest zapytanie o to, która pompa powierzchniowa będzie najlepsza do zasilenia domu w wodę? Aby odpowiedzieć na to pytanie należy rozeznać kilka czynników dotyczących warunków pracy pompy i oczekiwań klienta...
Każdą pompę dobiera się tak, by miała odpowiednie do potrzeb parametry

Wydajność
Pompa musi dostarczać tyle wody, ile potrzebuje domostwo. Wartość ta jest wyrażana w m3/h. Zależy m.in. od liczby domowników i punktów poboru wody, a także od tego, czy wodą ze studni podlewać się będzie jednocześnie ogród. Dla ułatwienia doboru pomp do wody ich producenci podają często przybliżone wartości zapotrzebowania na wodę:

* dla domu jednorodzinnego – 2-4 m3/h;
* podlewanie trawników – 1,5 m3/h na każdy zraszacz;
* uprawy przydomowe, szklarnie – 4-6 m3/h.

Wydajność nie powinna być większa od ilości wody napływającej do studni, czyli wydajności studni. Jeśli dobrana zostanie pompa o większej wydajności, to dynamiczne zwierciadło wody w studni może opaść poniżej wartości dopuszczalnej, a to mogłoby spowodować wynurzenie się pompy, czyli pracę na sucho, do czego nie można dopuścić.

Wysokość podnoszenia / ciśnienie
Pompa musi dostarczać wodę pod takim ciśnieniem, by z punktu poboru wody na najwyższym piętrze domu wypływała woda pod odpowiednim ciśnieniem. Ciśnienie to wyrażane jest w metrach słupa wody. Zależy ono od głębokości studni, jej odległości od domu, wysokości na jaką ma być pompowana woda, wymaganego ciśnienia w punktach poboru wody oraz strat ciśnienia na drodze pompowania. Straty ciśnienia występują na całej długości przewodów, a także w miejscach, gdzie zmieniają się średnice lub kierunek prowadzenia przewodów, lub tam, gdzie na przewodzie zamontowane są zawory, wodomierze czy urządzenia do uzdatniania wody (filtry, odżelaziacze).

Moc pompy
Musi być tym większa, im większe są wydajność i wysokość podnoszenia. Każda pompa ma pewien przedział wydajności i wysokości podnoszenia, w którym może pracować. Jeśli pompuje wodę na maksymalną wysokość, to jej wydajność spadnie i na odwrót. Wybór pompy najlepiej powierzyć fachowcowi – inżynierowi sanitarnemu lub studniarzowi. Uwzględni on zarówno potrzeby domostwa, jak i możliwości studni. Dopasuje również średnicę pompy do średnicy studni.

Aby prawidłowo dobrać pompę ssącą, należy rozeznać się w warunkach w jakich będzie pracować pompa. Istotną sprawą jest odpowiednia odległość położenia pompy od studni. Pompy ssące zasysają maksymalnie z 8 metrów w pionie, czyli jeśli pompa będzie pracowała tuż nad studnią, to do lustra wody nie może być głębiej niż 8 metrów. Wynika to z praw fizyki, więc nie pomoże tu zwiększenie mocy pompy. Tak samo zasysać będzie pompa o mocy 2200 W jak i 250 W. Jeśli pompa ma pracować w pewnej odległości od studni, to przelicznik zdolności zasysania jest następujący: każde 10 metrów zasysania w poziomie to ok 1,5 metra mniej zdolności zasysania w pionie. Czyli jeśli pompa będzie pracowała w piwnicy w domu, który oddalony jest od studni o 20 m, to lustro wody nie może być głębiej niż 5 metrów. 
20 m = 3 m mniej od minimalnego poziomu zasysania. 8 m - 3 m = 5 m - stąd wynik minimalnego poziomu lustra wody w tym przypadku.

Poniżej zamieszczam krótką prezentację, na co warto zwrócić uwagę przy doborze pompy napowierzchniowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz