Jak zalać i uruchomić pompę ssącą?

Pierwsze uruchomienie musi być dokonane przy otwartych kranach (zaworach) w celu wypompowania pęcherzy powietrza, które mogły pozostać w instalacji. Uruchomienie nastąpi po podłączeniu wtyczki zasilającej do sieci elektrycznej. Po wypompowaniu pęcherzy powietrza można zakręcić krany (zawory). Jeżeli instalacja ssąca jest szczelna zestaw hydroforowy po napełnieniu zbiornika powinien osiągnąć ciśnienie przy którym wyłącznik ciśnieniowy zatrzyma silnik.

Po odkręceniu kranów ciśnienie w instalacji będzie spadać, aż do momentu gdy osiągnie wartość ciśnienia włączania przy którym wyłącznik ciśnieniowy uruchomi silnik.

Jeżeli ciśnienie włączenia i wyłączenia jest niezgodne z potrzebami użytkownika, może on zmienić ten zakres poprzez regulację wyłącznika ciśnieniowego. Ciśnienie włączania i wyłączania można ustawić w zakresie 1,5 / 4 bar, przy minimalnej różnicy między ciśnieniem włączania a wyłączania 1,5 bar.

Aby dokonać regulacji należy:
- wyłączyć zasilanie elektryczne poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda,
- odkręcić śrubę mocującą obudowę wyłącznika ciśnieniowego i zdjąć pokrywę,
- ciśnienie włączania wyregulować za pomocą dużej (dłuższej) śruby regulacyjnej z nakrętką (śruba ze sprężyną). Poprzez obrót zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara ciśnienie zwiększamy, poprzez obrót przeciwny zmniejszamy.
- ciśnienie wyłączania należy ustawić poprzez regulację drugiej, mniejszej śruby z nakrętką. Poprzez obrót zgodny z kierunkiem obrotu wskazówek zegara ciśnienie zwiększamy, poprzez obrót przeciwny zmniejszamy.

Zestaw hydroforowy wyposażony jest w zbiornik przeponowy. Zbiornik wstępnie napełniony jest powietrzem pod ciśnieniem ok.1,7-2 bar. Największą wydajność zbiornika uzyskuje się, gdy wstępne ciśnienie w zbiorniku zostanie ustawione o 0,2 bara niżej, niż ciśnienie włączania ustawione na wyłączniku ciśnieniowym. Do dopompowywania lub spuszczania powietrza ze zbiornika służy zawór - wentyl identyczny jak w kołach samochodów usytuowany w tylnej części zbiornika. Ciśnienie powietrza w zbiorniku powinno się sprawdzać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy w czasie stałego użytkowania lub na początku sezonu wiosenno-letniego jeżeli zestaw hydroforowy użytkowany jest na działce, oraz gdy stwierdzimy, że pompa zbyt często się włącza (częściej niż zazwyczaj).

Sprawdzenie ciśnienia powietrza w zbiorniku można przeprowadzić po wyłączeniu pompy z sieci elektrycznej oraz odkręceniu kranu. Gdy ciśnienie wody w instalacji spadnie do zera ciśnienie należy zbadać manometrem używanym do badania ciśnienia w kołach samochodowych przykładając go do wentyla umieszczonego w tylnej części zbiornika. Jeżeli ciśnienie jest zbyt niskie należy je uzupełnić pompką nożną samochodową lub kompresorem. W każdym przypadku ciśnienie powietrza w zbiorniku nie powinno być wyższe niż 3 bar, oraz niższe niż 1 bar.

UWAGA! Użytkowanie hydroforu bez powietrza w zbiorniku może doprowadzić do przeciążenia i tym samym awarii silnika. Przy zbyt małym, lub zbyt dużym (pow.3 bar) ciśnieniu w zbiorniku hydrofor bardzo często się włącza i wyłącza. Przy rozruchu silnik elektryczny jest znacznie bardziej obciążony niż przy ciągłej pracy. Zbyt częste włączenia i wyłączenia, a takie mają miejsce przy nieodpowiednim ciśnieniu powietrza w zbiorniku mogą doprowadzić do awarii, której skutki nie będą podlegały naprawie gwarancyjnej. Kontrola i uzupełnianie ciśnienia powietrza w zbiorniku należą do czynności obsługowych, które wykonuje użytkownik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz