Jak wyliczyć odległość zasysania wody?

Większość pomp i zestawów hydroforów dostępnych w naszym sklepie, może być wykorzystywanych przy pompowaniu ze studni kręgowych i wierconych pod warunkiem, że podciśnienie konieczne do zasysania wody nie przekroczy 8 m słupa wody.
Na wartość podciśnienia duży wpływ ma odległość lustra wody w pionie od króćca ssącego pompy (głębokość do lustra wody). Jednemu metrowi głębokości odpowiada jeden metr podciśnienia (podnoszenia).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na zdolność zasysania jest długość i średnica rury ssącej w poziomie. 10 m długości rury ssącej o średnicy 1” odpowiada 1,5 m podciśnienia tzn. 0,15m podciśnienia na 1 m rury poziomej. 10 m długości rury ssącej o średnicy 1 ¼” odpowiada 1 m podciśnienia, tzn 0,1 m podciśnienia na 1 m rury poziomej.

Uwaga przy kalkulacji należy również brać pod uwagę długość odcinka pionowego.

Przykład:

Zestaw hydroforowy będzie ustawiony w odległości 10 m od studni, której głębokość do lustra wody wynosi 5 m.
Przy montażu zastosowano rurę ssącą o średnicy 1”.
Podciśnienie związane z głębokością wynosi 5 m.
Podciśnienie związane z długością i średnicą rury ssącej wynosi (5odcinek pionowy+10odcinek poziomy) x 0,15dla średnicy 1” = 2,25 m
Sumaryczne podciśnienie wyniesie 5+2,25 = 7,25 m. W tym przykładzie podciśnienie 8m nie jest
przekroczone - zestaw hydroforowy powinien pracować bez problemów.

Jeżeli w czasie pracy zostanie przekroczone podciśnienie 8 m (np. gdy w czasie pompowania opuści się lustro wody) to może dojść do awarii hydroforu związanej z pracą bez przepływu. Tego typu awaria nie podlega naprawie gwarancyjnej. Mając powyższe informacje na uwadze, gdy istnieje możliwość opuszczenia lustra wody np. w czasie suszy lub w czasie intensywnego podlewania pompa powinna być tak zainstalowany aby była zachowana możliwie duża rezerwa podciśnienia. W tym celu najlepiej montować zestaw hydroforowy lub pompę w niewielkiej odległości od studni, oraz jako rurę ssącą najlepiej jest stosować rurę o przekroju 1 ¼”.

W celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pompy należy zastosować zabezpieczenie przed pracą na sucho.

Uwaga!! stosowanie na ssaniu rur o średnicy mniejszej niż 1” jest zabronione. W takim przypadku pompa nie zacznie pompować wody lub jeżeli zacznie może ulec awarii spowodowanej pracą bez przepływu. Tego typu awaria nie podlega naprawie gwarancyjnej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz