Po co mi zawór różnicowy?

Zawór różnicowy to typ zaworu zwrotnego a jego zadaniem jest automatyczne przełączanie z obiegu grawitacyjnego (pompa wyłączona, zawór otwarty) na wymuszony (pompa włączona, zawór zamknięty).

W systemach centralnego ogrzewania bardzo często stosowane są już pompy obiegowe wymuszające obieg czynnika grzewczego w instalacji.


Wraz z zastosowaniem pomp obiegowych zastosowano obejścia (bajpasy) wyposażone w zawory zwrotne klapowe. W instalacjach starego typu, wyposażone wyłącznie w grzejniki oraz rury dużej średnicy takie rozwiązania się sprawdzały.

W instalacjach nowego typu zawory zwrotne klapowe przestały spełniać swoją rolę i musiały zostać zastąpione zaworami różnicowymi. Czym się w takim razie różnią te zawory?

Oba zawory teoretycznie spełniają taką samą funkcję czyli umożliwiają przepływ cieczy wyłącznie w jednym kierunku.

Zawór klapowy jest typowym zaworem NZ (normalnie zamkniętym), który aby otworzyć należy użyć siły. W instalacjach grawitacyjnych starego typu nie stanowiło to problemu, gdyż opory przepływu przez rury oraz grzejniki z racji dużej średnicy były bardzo małe.

W nowych instalacjach, gdzie często stosowane są rury o bardzo małej średnicy i dodatkowo często stosowane są instalacje mieszane (ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe) dodatkowy opór stawiany przez zawór klapowy stanowił zbyt duże dławienie przepływu aby obieg grawitacyjny mógł odprowadzić dużą ilość ciepła z kotła do instalacji przy braku zasilania pompy obiegowej.

Zawór różnicowy jest zaworem NO (normalnie otwartym) co powoduje, że otwiera się samoistnie gdy pompa przestaje pracować. Powoduje to, że obieg grawitacyjny działa znacznie bardziej efektywnie.

Warto jednak pamiętać, że pomimo, iż jest to zawór typu NO to w instalacjach CO systemu otwartego zasilanych kotłem stałopalnym nie wolno go montować bezpośrednio na wyjściu kotła.

Autor
Grzegorz Siemienowicz

2 komentarze :

  1. Ważne jest to gdzie można montować, a gdzie nie tak by nie zaszkodzić instalacji.

    OdpowiedzUsuń
  2. In addition, players' curiosity shall be piqued as on-line playing software program vendors spend extensively on new technology to enhance the consumer expertise. During the forecast period, the online playing sector is predicted to revenue from a rise in feminine on line casino patronage nicely as|in addition to} the convenience of utilizing a cashless method of cost when gaming. The trade's development can also 코인카지노 be|can be} being fuelled by the elevated growth of latest technologies similar to virtual reality and blockchain. Moreover, operators are generating a number of|numerous|a variety of} thrilling tournaments and promotions might be|that might be|which may be} of curiosity to newcomers, and bonus programs and betting options are rising every single day. The growing variety of sports activities fans all through the world has fueled the need for sports activities betting. The sector is pushed by sports activities similar to boxing, baseball, soccer, and hockey, which account for almost all} of bets.

    OdpowiedzUsuń